شما اینجا هسنید : تماس با ما

تماس با ما

کارخانه : ارومیه - شهرک صنعتی شماره ۲
دفتر مرکزی : ارومیه - خیابان دانشکده - ساختمان تجارت ارومیه
دفتر فروش : ارومیخ - خیابان مدنی ۳ - نبش کوی ۳
04432350863 - 04433384565
پخش شهرستان : 09197023363
پخش ارومیه : 09148713070